62/1997. NM rendelet az egészségügyi és a hozzájuk tartozó személyes adatok kezelésének egyes kérdéseiről 

63/2011. (XI.29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésénekszabályairól
 
1977. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

1997. évi CLIV törvény az egészségügyről

1997. évi XLVII törvényaz egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről

 

134/1999. Korm. rendelet A járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdő ellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról
 
60/2003.  ESZCSM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükségesszakmai minimumfeltételekről 
 
2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi http://ccctb.com/ tevékenység végzésének egyes kérdéseiről
 
7/2004. EüM rendelet a gyógyászati segédeszközök forgalmazásának,javításának, kölcsönzésének szakmai követelményeiről 
 
2006. évi XCVII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról
 
2006. évi XCVIII. törvény a biztonságos és gazdaságos gyógyszer-, és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól 
 
14/2007 EüM rendeleta gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről
 

18/2007. EüM rendelet az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és működési nyilvántartásáról, valamint a működési nyilvántartásban nem szereplő személyek tevékenységének engedélyezéséről

 
3/2009. EüM rendelet az emberi felhasználásra kerülő gyógyszer, ill. gyógyászatisegédeszköz ismertetésére, az ismertetői tevékenységet végző személyek
nyilvántartására, és a gyógyszerrel, gyógyászatisegédeszközzel kapcsolatos, fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó részletes szabályokról

4/2009. EüM rendelet az orvostechnikai eszközökről